Levnadsöden i mellersta Norrland 1600-1900

Trevligt att du hittade hit till levnadsöden i mellersta Norrland! En lokalhistorisk sida om befolkningen i våra tre län – Gävleborgs (X), Västernorrlands (Y) och Jämtlands län (Z).

Jag har ett stort intresse för lolkalhistoria och människorna som levde i våra bygder och vad de har att berätta för oss. Det här är deras historia som har varit bortglömda sedan länge som jag vill lyfta fram i dagens ljus.

Vad som är eller blir en människas öde under hennes liv. Ett sorgligt levnadsöde. Händelser och upplevelser i en persons eller ett samfunds o. d. liv. Skildra sina levnadsöden. Ett folks levnadsöden.

Avskrifterna är till största delen hämtad från Svea Hovrätts förkunnade domar där jag har “moderniserat” stavningen, men även andra intressanta källor som jag tycker är intressant att lyfta fram. Ingressen i varje mål har jag inte tagit med tanke på den långa inledningen innan själva målets beskrivning.

Jag skriver inte helt källtroget med dess stavning men innehållet är dock den samma för att få en lättare läsning. Det är inte bara berättelser om personer som har stått inför skranket. Även andra levnadsöden finns med.

Givetvis är källan angiven om du föredrar originaltexten i sin helhet.

Lokalhistoria

Lolkalhistoria och människorna som levde i våra bygder och vad de har att berätta för oss.

Kungliga förordningar

Några intressanta Kungliga Förordningar som har att göra med fångar och fångväsendet.

Med mina avskrifter

vill jag förmedla intresset för domboksforskning och lokalhistoria, och jag hoppas att kunna inspirera er som funderar på att ta steget vidare i din släktforskning.

Kanske hittar du just din anfader eller anmoder här och eller ditt intresse från din hembygd.

Låt mig gärna veta vad du tycker om hemsidan – “Från läsarkretsen”.

Jag hoppas att du gillar min hemsida och den finns även på Facebook. Har du tips på intressanta händelser eller behöver du läshjälp? Kontakta mig här.

Trevlig läsning!