Avsk. gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg ohh Katarina Olofsdotter, Hille/Valbo 1732

En vid ordinarie tinget med Hille och Valbo tingslag insänd rannsakning och dom den 17 februari över avskedade gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg, vilken sedan dess hustru Katarina Olofsdotter har haft beblandelse med ogifta gardessoldaten Sven Uggleman, har han inlåtit sig uti lägersmål med ogifta kvinnspersonen Brita Andersdotter i Fläräng.

I anledning av Kgl. HR Universal daterat den 23 november 1708, har Tingsrätten dömt dem efter 1653 års Kgl. Straffordnings 1 § till enkla hors böter, Lars Olofsson till 80 daler och Brita Andersdotter till 40 daler silvermynt, samt vardera 3 söndagars uppenbara kyrkoplikt.

Och att i brist av böter avstraffas han med 6 gatlopp eller i det stället med 32 par spö och hon med 16 par ris.

Man har underställt omprövande till Kgl. HRs, om de inte kunde få lindrigare straff i anseende till de anförda omständigheterna.

Eftersom Lars Olofsson, innan han ifrån dess hustru Katarina Olofsdotter, som sig med Sven Uggleman beblandat, lagligen blivit skild, har med Brita Andersdotter haft köttsligt umgänge, varav hon blev havande och framfött ett flickebarn.

Därför finner Kgl. HR utav Kgl. Majt:s till Justitiens administrerande förordnade och befullmäktigade Rådsbrev, daterat den 16 november 1708, att Tingsrätten har haft anledning att sakfälla dem för begånget enkelt hor.

Men emedan Katarina Olofsdotter som redan nämnts, sammanavlat ett oäkta barn och förbrutit sitt äktenskap, varför Lars Olofsson inför Norra Förstads Kämnärsrätt här i Stockholm den 9 mars 1728, påstått att bli skild ifrån henne med laga plikt, vilket skedde innan han och Brita hade köttsligt umgänge med varandra.

För den skull finner Kgl. HR i anseende till sådana omständigheter, att Lars Olofsson och Brita Andersdotter skall böta för begånget lönskaläge efter 1694 års Kgl. Förordning, han 40 och hon 20 daler silvermynt och sedan var för sig undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Stockholm den 2 december 1732.

Den Kgl. HRs dom är behörigen exiqverat varför innevarande års saköresräkning redovisas. Attesteras Gävle den 10 januari 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 379.