Avskedade båtsmannen Christian Jernberg, Ovansjö 1774

Utslag på Ovansjö sockens Tingsrätt fällda dom den 16 juni över avskedade båtsmannen Christian Jernberg för det han i lönndom har avhänt en man vid namn Anders Nyberg i Söderhamn samt därefter rånat honom på pengar, kläder och gods.

Han har blivit dömd att halshuggas och steglas och Jernbergs funna pengar och persedlar samt vad han har sålt borde infordras och förvaras på Landskansliet intill dess Häradsrätten fått kunskap om vad Nyberg ägt.

Alldenstund har Christian Jernberg genom egen fri vilja, med bindande och otvivelaktiga omständigheter, styrkt bekännelse, är övertygad efter uppkommen träta och ordväxling emellan honom och Nyberg.

När de hade gått ifrån Go by, hade Jernberg slagit Nyberg med knölig stör två slag i huvudet som genast föll omkull.

Sedan hade han med en kniv tillfogat Nyberg 31 stygn i huvudet och halsen och enligt provinsialläkaren Nordbladhs undersökning den 8 juni, hade tre stygn varit dödliga. Efter rånet tog han Nybergs pengar, gods och kläder.

Därför prövar Kgl. Hovrätten för rättvist att Christian Jernberg för mord och rån, sig själv till välförtjänt straff samt androm till skäck och varnagel att mista högra handen, halshuggas och steglas på det sättet, att huvudet och handen sätts på en påle, och den övriga kroppen läggs på 4 stegel.

I det övriga låter Kgl. Hovrätten vid Tingsrättens utslag bero.

Stockholm den 19 juli 1774.

Detta utslag varigenom avskedade båtsmannen Christian Jernberg blivit dömd för mord och rån, att mista högra handen, halshuggas och steglas, vilket är förkunnat för delinkventen i Slottsarresten den 29 juli.

Gävle Landskansli den 18 augusti 1774, Gyldenstolpe.

Denna Kgl. Hovrättens dom är nu i anledning av förestående höga befallning, i min närvaro verkställd, det betygas. Ovansjö den 29 augusti 1774. C. Sjöberg.

Gävleborgs läns landskansli DIa:44.