Barnamörderskan Anna Håkansdotter, Söderhamn 1661

En rannsakning från Söderhamns rådhusrätt över Anna Håkansdotter, född i Ångermanland och Gudmundrå socken, hade den 17 april utan sin husbondes och matmors vetskap, gått från Söderhamn till Bölan i Enångers socken och där uti en kammare vid middagstid fött ett fullgånget foster utan folkets vetande, och kunde inte neka till att vara vållande till dess död.Hon hade inte velat haft någon hos sig vid fällen utan hade i hemlighet fött under fällen och dagen efter hade hon burit det med sig till Söderhamn, där det hade hittats i hennes kista.

Barnafadern bekänner hon vara Abraham Larsson i Gumås i Gudmundrå socken och lägersmålet hade skett sedan han hade gift sig med sin hustru, det han också erkände.

Några veckor före födseln hade hon blivit belägrad av en dräng där i staden, Isak Andersson, vilka båda medgav och erkände.

Resolution:

Anna Håkansdotter kan inte befrias från livsstraffet utan ska efter utgångna barnamordsplakat androm till sky och varnagel halshuggas och på bål brännas.

Stockholm den 11 oktober 1661.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 sid 99.