Barnamörderskan Elisabet Jonsdotter, Sunne 1784

Kgl. Hovrättens denna dag fällda och här hos följande utslag över pigan Lisbet Jonsdotter ifrån Hara by, för barnamord angiven och dömd, och i den händelse ej i Västernorrlands län finns något allmänt spinnhus, där Lisbeta Jonsdotter kan till fullgörande av det henne ådömda 8 års arbete hållas, äger herr baron och landshövdingen därom föranstalta, att Lisbeta Jonsdotter var i sådant avseende avsänt till Spinnhuset här i Stockholm.

Stockholm den 25 augusti 1784.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 (1783-1787) Bild 1490.