Bonden Anders Persson, soldaten Anders Fäldt och drängen Erik Persson, Österfärnebo 1800

Utslag på Hedesunda och Österfärnebo socknars Häradsrätt hållen och insända rannsakning med Häradsrättens fällda utslag den 14 februari 1800 över bonden Anders Persson, Kräbäck, soldaten Anders Fäldt och drängen Erik Persson, Skinnarbo, för att det har varit berusade av starka drycker under pågående ting i Österbor och överfallit varandra med hugg och slag.

Anders Persson hade förklarats skyldig, att i fylleri har ofredat åtskilliga personer med en käpp vilken Erik Persson till slut hade tagit ifrån honom och kastat i elden.

I vredesmod hade Anders fattat Erik vid bröstet och knuffade honom baklänges, varför Häradsrätten hade fällt Anders Persson att böta för Tingsfridsbrott till 40 daler för fridsbrottet, knuffandet med 3 daler och för fylleri 5 daler, tillsammans 48 daler silvermynt med 16 Riksdaler.

Men Häradsrätten ansåg sig inte kunna fälla Fäldt och Erik Persson till ansvar i målet.

Kgl. Hovrätten har föreläst Anders Perssons ingivna böneskrift och prövar rättvist att gilla Häradsrättens utslag, att Anders Persson i brist av böter, avstraffas för sin förbrytelse med 16 dagars fängelse.

Stockholm den 5 mars 1800.

Länsmannen Lars Boström äger i laga ordning verkställa utslaget och med beloppet utom egen andel, avlämna i händelse plikten kan utgå. I annan händelse insändes Anders Persson till Slottshäktet att undergå sitt brott med fängelse på vatten och bröd. Överbår den 30 mars 1800. Olof Brunlander.

Enligt länsmannen Boströms avgivna rapport så har vid anställd utmätning till förestående böter gäldande ingen tillgång i lösören funnits, betygar Gävle den 24 maj 1800. Olof Brunlander.

Som bonden Anders Persson i Kräbäck anhållit att få tillgodonjuta Kgl. Majt:s nådiga pardons plakat av den 3 april. Alltså och emedan Kgl. Majt däruti i Nådes eftergivit halva fängelsetiden.

Därför kommer Anders Persson att undergå 8 dagars fängelse i Slottshäktet på vatten och bröd.

Gävle Slott i Landskansliet den 24 maj 1800.

Gävleborgs läns landskansli DIa:44.