Bonden Olof Larsson, Forsa 1800

Från Forsa sockens Tingsrätt hållen och insänd rannsakning angående bondens Olof Larssons död i Hamre, då han med flera varit sysselsatt i skogen att fälla svedjeland hade han hittats avdomnad. Någon tillfogad skada kunde man inte se.

Han avled efter tre dagar i hemmet utan att varken han kunde säga något om sin skada eller någon annan som kunde utröna dödsorsaken.

I målet om hans död har både soldaten Anders Falk och drängen Olof Jansson i Smedsgården blivit hörda samt genom Tingsrättens utslag den 12 oktober 1799, att varken dem eller några andra personer har varit vållande till Olof Larssons död.

Han har sannolikt omkommit genom slag till följd av hans svaga hälsa och sjuklighet. Därför har både Falk och Olof Jansson blivit befriade ifrån allt ansvar.

Kgl. Hovrätten prövar rättvist att gilla Häradsrättens utslag.

Stockholm den 29 januari 1800.

Föregående Kgl. Hovrättens brev har idag blivit uppläst för vederbörande, änkan Anna Eriksdotter i Hamre, soldaten Anders Falk och drängen Olof Jansson i Smedsgården, betygas av undertecknade, Forsa den 4 mars 1800. Joh. Lundgren och A. Dahlin.

Gävleborgs läns landskansli DIb:44.

Ur Forsa dödbok: ”I flera år har han dragits med en sjuklig kropp. Den 4 dennes gick han tillika med sina grannar til Häståhs Fäbodar, hvaraft han genom Skogsfällande ifrån hagarna blifvit olyckligtvis af et trä slagen och dog tränne dygn efter.”

Forsa C:3 1774-1831 sid 84.