Gävleborg

Brita Danielsdotter, Bjuråker 1724

Extrakt av häradsrättens protokoll hållit i Bjuråker den 16 december 1724.
 
Både genom konsistoriet i Härnösand genom dess brev den 26 augusti 1724 och kyrkoherden Steckzenius brev daterat den 26 september, med Brita Danielsdotters från Indals socken i Medelpad, lägersmålssak, på det hon må kunna begå sina salighetsmedel.
 
Tingsrätten har ingen anledning att anse henne som en fåne och befriar henne ifrån det världsliga straffet (dödsstraffet), utan prövar med Kgl. Majt:s brev av den 29 oktober 1690, att hon bör som nu andra resan med lägersmål här på orten beträdd att böta sina 40 marker silvermynt och undergår 2 söndagars kyrkoplikt uti Bjuråkers kyrka.
 
Orkar hon inte böterna, pliktar hon med 4 par ris, 3 slag av vardera paret, så snart henner förmärkas att hon har någon lindring uti sin sjukdom.
 
För övrigt tänker häradsrätten låta brev avgå till landshövdingen i Medelpad, att icke låta denna kvinnsperson få det självsvåld (efter eget gottfinnande, brist på disciplin) hon har haft och stryka omkring på andra orter.
 
Det kan lätt hända, att hon tillfogar skador sig själv och andra.
 
Att kvinnspersonen Brita Daniesldotter ifrån Medelpad och Insdals församling efter Häradsrättens do, undergått 2 söndagars kyrkoplikt och är absolverad i Bjuråkers kyrka den 21 december 1724, attesterar Martinus Rogstadius, pastor loci.
 
Bjuråker (X) C:1 sid 225.