• Jämtland

  Brita Månsdotter, Hallen 1647

  En dom ifrån Sunne tingslag över Brita Månsdotter i Månsåsen som är lägrat av en ung soldat Sven Andersson, men åtta dagar efter Michaelis tid 1645 har hon i fäbodarna fött ett…

 • Jämtland

  Sprit, dans och självmord, 1911

  Ett upprörande drama utspelades i natten mot söndagen på en danstillställning i Hökbäck, Lit. Före danstillställningen hade några ynglingar, däribland 17-årige smideslärlingen Gottfrid Sjöblom från Östersund, förtärt sprit så att de blivit…

 • Jämtland

  Soldaten Jakob Svart, Brunflo 1724

  Kgl. Rättens resolution på Brunflo sockens extra ordinarie ting, insända rannsakning över Jakob Svart, vilken har bekänt har begått tidelag och dessutom begått andra brott. Tingsrätten hade underställt till Kgl. Rättens omprövande,…

 • Jämtland

  En jämte dödad i USA 1930

  Någon Krumell har inte gått att finna i Jämtland. Tog han sig namnet i samband med emigrationen eller är namnet felskrivet? Den svenskfödde postmästaren K. Krumell från Jämtland har, enligt telegr. Från…

 • Jämtland

  Länsmannen Olof Pålsson, Hogdal 1721

  Kgl. Rättens resolution på insända rannsakning och dom vid ordinarie tingen med allmogen av Färila och Ljusdals tingslagar i mars och november nästförleden år, med tingsrättens fällda dom den 19 november över…

 • Jämtland

  Trollpackorna i Härjedalen 1673

  Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock…

 • Jämtland

  Torparen Olof Jansson, Lit 1763

  Svea HR utslag på en insänd rannsakning vid urtima tinget hållen med Hammerdals tingslag den 7 januari över torparen Olof Jansson i Backen, vilken för det han den 9 augusti 1761 uti…

 • Jämtland

  Sven Andersson och Per Olofsson, Sveg 1653

  En rannsakning ifrån Svegs tingslag över Sven Andersson och Per Olofsson, som har ertappats med falska pass och kommit omsider i stallbroderskap och sedan på åtskilliga ställen stulit, brutit upp dörrar, slagit…

 • Jämtland

  Sjul Björnsson, Älvros 1651

  En dom ifrån Härjedalen över en ung dräng, Sjul Björnsson, som har med en kniv stuckit ihjäl Halvard Knutsson i Kolsätter. Den dräpte har åtskilliga resor överfallit dråparen, fordrat honom ut och…

 • Jämtland

  Pigan Ingeborg Larsdotter, Rödön 1800

  En av Rödöns sockens Tingslags Häradsrätt hållen och insänd rannsakning den 12 juni fällda utslag över pigan Ingeborg Larsdotter i Häste, vilken Tingsrätten ansetts övertygad att genom försummelse och vårdslöshet att ett…

 • Jämtland

  Pigan Brita Andersdotter, Duved 1667

  En rannsakning och dom ifrån Undersåker över en kona, Brita Andersdotter i Duved som beskylls haft lägersmål med en gift man och korpral, Johan Knobstorf och avlat barn med honom och är…

 • Jämtland

  Per Olofsson, Sveg 1704

  En rannsakning från hållet ordinarie ting med Svegs pastorat den 10, 12 och 13 december 1704 över Per Olofsson i Moren, gift karl, som med en bössa velat sig själv livet avhända,…

 • Jämtland

  Olof Olofsson, Stugun 1700

  Kgl. Rättens resolution på en inkommen rannsakning och dom av den 9 och 10 februari 1700 över Olof Olofsson i Stugun som varit anklagad för att dräpa. Det har Per Hemmingsson i…

 • Jämtland

  Lars Nilsson, Undersåker 1729

  En insänd rannsakning vid förra hållna ordinarie hösttinget med Undersåkers Härad och insänd rannsakning och dom över Lars Nilsson i Överåker som om en söndag efter Herrens Nattvard, har under fylleri och…