Dragonen Sven Fürstenberg, Berg 1731

En insänd rannsakning och dom vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november över dragon Sven Fürstenberg som är dömd till döden av Tingsrätten för det han har skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter.

Det befinns att Sven Fürstenberg den 4 november 1730 stött och skuffat sin gamla svärmor så att hon föll omkull emot en säng och genom hans hanterande tillfogade henne sår och blånader.

Fürstenberg har även förhållit sig med åtskilliga olägenheter emot sin svärmor, vilket allt svärmodern har tillgivit honom och fällt förbön för honom vid Tingsrätten.

Därför prövar Kgl. HR i följe av Kgl. Majt:s brev den 11 maj 1698 för skäligt för sitt straffbara förhållande emot sin svärmor, att böta 100 daler silvermynt och stå en söndag uppenbar kyrkoplikt samt avbedja sitt brott för församlingen.

Om han inte orkar böterna, skall han avstraffas med 7 gatlopp.

Stockholm den 12 februari 1731.

Att förestående resolution och dom över dragonen Sven Fürstenberg icke endast vunnit sin vederbörliga och allvarsamma verkställighet.

Vad straffet angår den 6:e i denna månaden, emedan han inte ägt något att böta i pengar, utan och kyrkoplikten idag uppenbarat utstått och avbön för församlingen för brottet.

Betygas av Berg den 7 mars 1731, Joan Drake, pastor.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 13.