Drängen Erik Eriksson, Sollefteå 1722

Drängen Erik Eriksson i Hakesta angavs för det han annandag jul hade rest förbi Multrå kyrka då han berättades varit berusad.

Han ursäktade sig med att han hade för avsikt att att åka till Resele denna gång och tänkte ej annat än att han kunde hinna till kyrkan i Ed.

Den dagen hölls inte någon predikan där.

Han bad om förlåtelse för sitt förseende och var villig att erlägga 3 daler kopparmynt till kyrkan.

Detta beviljades sedan han fått en allvarsam förmaning att hädanefter bättra sig.

Visitation hållen i Sollefteå den 7 februari 1722.

Sollefteå C:1 (1688-1731) sid 102.