Drängen Nathanael Eriksson, Umeå 1799

En insänd rannsakning och fälld dom ifrån Nordingrå Tingsrätt den 21 december 1798 över drängen Nathanael Eriksson ifrån Stöcksjö, vilken tidigare har varit straffad för inbrottsstöld.

Söndagen den 25 november har han hos hovslagaränkan Karin Henriksdotter Salin i Lide, gjort inbrott och stulit 8 daler, en guldring och en tobakskardus värderat till 3 daler 12 skillingar och Tingsrätten har därför dömt honom att straffas för inbrottet med 18 par spö och för stölden 12 par spö.

Och i tillökning för andra resan tjuvnad med 5 par, tillsammans 35 par spö, tre slag av paret och undergå två söndagar uppenbar kyrkoplikt i Ullångers kyrka och därefter ska han sändas till någon av Kronans fästning att hållas till allmänt arbete under 2 år.

Han borde ersätta den ej tillrättakommen guldringen och tobakskardusen med 3 daler 12 skillingar eller avtjäna genom arbete.

Eftersom drängen Nathanael Eriksson efter det han hade blivit straffad för inbrottsstöld inte rättat sig utan nu åter genom inbrottsstöld stulit hos hovslagaränkan prövar Kgl. Hovrätten för rättvist i förmåga av 3 kap. 6:e Missgärningsbalken samt av Tingsrättens åberopande lagrum och Kgl. Författningar, skall han avstraffas med 38 par spö, tre slag av paret och undergå 2 söndagars uppenbar kyrkoplikt i Ullångers kyrka.

Därefter ska han sändas till Karlskrona att hållas till allmänt arbete under 2 års tid och Befälhavaren ska ge Kgl. Hovrätten tillkänna hur Nathanael Eriksson har förhållit sig, om han bör lösgivas eller bli kvar att arbeta en längre tid.

Stockholm den 14 januari 1799.

Efter föregående Kgl. Hovrättens dom, är drängen Nathanael Eriksson å nedanstående datum avstraffad med 38 par spö, tre slag av paret, betygar Ullånger den 13 februari 1799, Carl Eklund, Kronolänsman.

Att tjuven och drängen Nathanael Eriksson har undergått sina dömda två söndagars uppenbar kyrkoplikt, intygar Ullånger den 24 februari 1799, Joh. Billström, komminister.

Efter noggrann undersökning äger tjuven Nathanael Eriksson här på orten ingen ringaste tillgång eller egendom, varmed den ålagda ersättningen kan ersättas, intygas Ullånger den 24 februari 1799. Carl Eklund, Olof Hansson i Mäja.

 

Fångpass

Sedan drängen Nathanael Eriksson ifrån Stöcksjö i Umeå undergått det honom av Kgl. Hovrätten den 14 januari dömda kropps- och kyrkostraff, så blev Nathanael Eriksson här igenom förpassad till Konungens Befallningshavande i Härnösand för att vidare avsändas till Karlskrona fästning.

Det åligger fångförare att denna fånge vid fängslad och under säker bevakning varifrån vagnen ofördröjligen avföra och han njuter under vägen 1 daler om dagen i förtäring under vägen. Nordvik den 24 februari 1799.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 100.