Drängen Per Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Per Andersson Skedom vilken två gånger för stöld ur andras fickor dömd och straffad, åter blivit förvunnen.

Inte endast att han annan dag påsk från bonden Per Hansson i Berg ur hans ficka olovligen stulit en så kallad penningkarta där förvarade pengar till ett belopp av 2 riksdaler tre runstycken, utan och hos änkan hustru Karin Aronsdotter boende på Ramsele bys ägor, genom inbrott stulit pengar till ett belopp av 3 riksdaler 33 skillingar 6 runstycken.

Dessutom stulit pengar och persedlar från åtskilliga andra personer utgörande 8 riksdaler 1 skilling 10 runstycken tillsammans 13 riksdaler 35 skillingar 7 runstycken och att han dessutom överfallit och tillfogat blodvite på länsman Daniel Nätterquist i tjänsten.

Därför har urtima tingsrätten under åberopande av 40 kapitlet 3 § missgärningsbalken, Kgl. Brevet den 16 februari 1738, Kgl. Förordningarna den 2 december 1766 och den 20 januari 1779, 3 kapitlet 4 § och 18 kapitlet 9 § missgärningsbalken, dömt Per Andersson att för fickstölden ställas vid en påle i halsjärn en timme att skämmas.

Därpå för dessa brott, ena bot, avstraffas med 40 par spö, 3 slag av paret, därefter i Sollefteås kyrka 3 söndagar undergå uppenbar kyrkoplikt och sedan sändas till Sveaborgs fästning, att där under hela sin övriga livstid till allmänt arbete hållas.

Per Andersson borde ersätta målsägarna av det stulna inte kommit tillrätta.

Utom det att drängen Per Andersson stått vid en påle en timme att skämmas har han därefter under mitt inseende uti flera av allmogens åskådare blivit med 40 par spö, 3 slag av paret avstraffad, vilket här medelst till bevis meddelas av Hullsta den 13 juni 1787, Nils Rödén.

Enligt HR:s utslag har drängen Per Andersson 3 söndagar uti Sollefteå kyrka undergått uppenbar kyrkoplikt som här med intygas, Sollefteå prästgård den 1 juli 1787. And. Dufvenmark, nådårspredikant.

Efter skedd undersökning ges ingen tillgång som Per Andersson kan ersätta målsägarna. D. Nätterqvist.

Stockholm den 14 maj 1787.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 bild 3730.