Västernorrland

F.d. rallaren Johan Bodén, Högsjö 1955

77-årige f.d. rallaren, stuvariarbetaren m. m. Johan Bodén, By, Högsjö, är en kraftkarl av gamla stammen, en karl med hår på bröstet och med stål i armarna, som man brukar säga, trots sin höga ålder.

Han är rak i ryggen som en fura och hans blick är klar som en ynglings. Och detta trots att han slitit ont i alla sina dagar.

Numera lever han att stillsamt liv tillsammans med sin hustru i en trevlig liten lägenhet hemma hos en dotter och måg, som över­tagit makarna Bodéns lilla jord­bruk, som dessa innehavt sedan 1906, då de gifte sig.

Bodén är född i Tjärnsjö, Häggdånger, men flyttade till Högsjö vid 12 års ålder. Han ar­betade en sommar vid Ramvlkssågen.

1899 fick han anställning som rallare vid banbygget Här­nösand-Sollefteå, han var även med vid banbygget Gällivare-Ofoten.

-Det var prima kamratar vid banbygget. Där var man kamrater i ordets rätta bemärkelse.

Och den som försökte att bryta den kamratskapen var inte mycket värd.

Likadant var det också inom stuvarkåren. Man var renhåriga mot varann.

Redan under min tid vid banbygge i Gällivare prövade jag på allt in­om banbyggarbranschen, lade kubb och räls och stod i storsmedjan, säger den pigge åldringen.

-Det är gyllene tider nu mot i min ungdom. Då var det knappt både med pengar och mat, men nu verkar folk ha mer pengar än som är nödvändigt ibland, fort­sätter herr Bodén.

Själv har vi det så bra vi kan önska oss, hustru min och jag.

Det är bra det här pensionen, säger han och reser sig i för att fortsätta vedhuggningen.

Nya Norrland 2 juli 1955.