Fänrik Johan Andersson, Delsbo 1651

En dom ifrån Delsbo socken över en fänrik Johan Andersson Handfast som har gått ifrån sitt hus där han bodde, till en korpral Torbjörn Jonsson och överfallit honom med hugg och slag i sängen där han låg och sov.

Gav honom en blånad över bröstet, en över vardera armen och ett på ryggen samt ett blodvite i huvudet.

Förutom att hans lillfinger på hans högra hand oförvarandes är i fänrikens mun, blev så slaget att det sedan måste avskäras och han omsider nödgades ta till flykten av sitt eget hus.

Det har sig vidare tilldragit som av själva Tingsrannsakningen är att se.

Resolution:

Johan Anderssons lösa gods skall till skövlings gånga och lösa sedan hans sin med jord sin till 50 dalers värde.

Har han ingen jord att lösa med, så slås han i järn och arbeta för sitt brott.

Stockholm den 8 augusti 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 90.