Finnen Mats Markusson, Arbrå 1698

Ifrån Hälsinglands södra kontrakt och Mo tingslag inkommen rannsakning och dom av den 25 juli 1698 över finnen Mattes Markusson på Hälsan i Arbrå socken, vilken för begången tjuvnad varit anklagad given i Stockholm den 3 december 1698.

Kgl. Rätten finner av den här hållna rannsakningen, hur såsom länsmannen Jacob Niure i Löten har inför tingsrätten anklagat finnen Mats Markusson därför att han den 4 maj utur bondens Pehr Olofssons härbre i Överbo, Mo Socken, nattetid stulit 2 fjärdingar råg à 24 marker eller 6 daler, nio kannor korn à 20 marker eller 3 daler 24 öre,

och tre kannor malt 1 daler 7 öre som gör tillsammans 10 daler och 1 öre kopparmynt anhållande om laga straff på honom vilken gärning Mates Markusson inför rätten tillstått;

varandes dess utan vid rannsakningen befunnit, att denne Mattes Markusson två gånger tidigare för tjuvnad varit lagförd och dömd, nämligen 1697 den 1-3 och 4 juni därför att han stulit ärtor och råg till 27 daler 24 öre kopparmynts värde, och därför han pliktat med gatlopp.

Andra gånger den 1 december 1697 dömd för det han slagit upp Losjö fäbodar och för Per Nilsson i Törneby stulit en yxa, värderat till 1 daler kopparmynt.

Häradsrätten dömer Mats Markusson efter Kgl. straffordningen till döden, vilket utslag den Kgl. Rätten finner vara grundad på lag, dock till vördsamt följe av hans Kgl. Maj:ts ankomna brev av den 1 december blir han befriad från livsstraffet och istället plikta med tre gatlopp och stå uppenbara kyrkoplikt.

Stockholm den 3 december 1698

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 sid. 214.