Finska soldaten Johan Piquet, Gävle 1731

Genom brev av den 1 juli har herr greven, Generalmajoren och Landshövdingen hos Kgl. HR förfrågat sig om den finska soldaten Johan Piquet, som vid Ockelbo ting varit till förhör angående ett begånget lägersmål med kvinnspersonen Karin Olofsdotter och sedan blivit skickad tillbaka till Gävle.

Landshövdingen fick till svar att Kgl. HRs undersökning är till ända. Fördenskull bör han återsändas under säkert förvar till Finland, då han är dömd till döden för tvegifte.

Stockholm den 11 februari 1731.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 10.