Fördubblingsbåtsman Olof Bergqvist Stenman, Vibyggerå 1796

Av Nordingrå häradsrätt insänd rannsakning och fällda utslag av den 21 juni över fördubblingsbåtsmannen Olof Stenman, som förut kallat sig Bergqvist, vilken för det han av grov oförsiktighet vållat sitt fem veckor gamla barns död, är i förmåga av 30 kapitlet 1 § missgärningsbalken dömd att böta halv mansbot, 150 daler silvermynt eller i brist därav straffas med 20 par spö, 3 slag av paret samt därefter i Vibyggerå kyrka en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt.

Varjämte de 5 riksdaler 40 skillingar som till provinsialmedicus Assessorn Johan Salberg för det han besiktat barnet, blivit av Kgl. Majt:s och Kronan förskjutne skulle av Stenman ersättas.

Stockholm den 14 juli 1796.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen och som båtsman Olof Stenman vilken tidigare har pliktat för fylleri, nu är genom egen bekännelse och vittnens intygande förvunnen att han som våldsamheter emot sin hustru Kajsa Mårtensdotter flera gånger förövat och därför av prästerskapet erhållit varningar.

Han hade den 25:e maj om aftonen av starka drycker överlastad under svordom åter överfallit sin hustru, sparkat henne och blånad tillfogat, därefter henne utvist och då hustrun måste bege sig bort samt därvid sökt barnet med sig taga, ryckt ifrån hustrun och slagit igen dörren så att hustrun inte kunde komma in i rummet och tillbringa natten.

Barnet hade börjat skrika om natten och Stenman tog upp det upplindade barnet och gjorde upp eld på spisen och där kokat välling åt barnet som han därvid hållit på vänstra armen och med högra handen fattat i skaftet på den panna varvid vällingen kokades .

När Stenman därav kommit att bli bränd hade han ryckt på sig så att barnet häftigt fallit ned i spisen på ryggen och sedan rullat på ansiktet över ändarna av vaden, varav sedermera syntes flera av vederbörande läkare besiktigade blånader och åkommor och barnet samma morgon avlidit.

Alltså prövar Kgl. HR för rättvist i förmåga av 14 kapitlet 1 § giftermålsbalken, Kgl. Förordning den 17:e april 1733 samt 3:e kapitlet 1 § och 30 kapitlet 1 § missgärningsbalken det skall Stenman för det han oaktat erhållit varningar i hat och bitterhet emot sin hustru fortfarit böta 25 daler, för andra gången fylleri, 10 daler, för svordom 1 daler att för det han av grov förseelse vållat sitt barns död, erlägga halv mansbot 150 daler, tillhopa 186 daler silvermynt eller 62 riksdaler, i brist varav enligt Kgl. Brevet den 5 december 1739, Stenman kommer uti ena bot, straffas med 32 par spö, 3 slag av paret, varefter han skall i Vibyggerå kyrka en söndag undergår uppenbar kyrkoplikt.

I övrigt och vad angår den till besiktning gångna kostnad, låter Kgl. HR vid tingsrättens utslag bero.

Föregående Kgl. HR:s dom är för fördubblingsbåtsmannen Olof Stenman den 7:e augusti 179 uppläst och varvid han begärde att få söka nåd hos Kgl. Majt. Carl Eklund, kronolänsman.

Till följd av föregående Kgl. HR:s dom fördubblingsbåtsmannen Olof Stenman å nedanstående datum avstraffad med 32 par spö. Betygas Ullånger den 17 december 1796. Carl Eklund.

Idag som är 4:e söndagen i advent eller den 18 december 1796 har fördubblingsbåtsman Olof Stenman här i Vibyggerå kyrka undergått den honom ådömda uppenbara kyrkoplikt. Attesteras Elof Frisendahl, komminister.

Att någon tillgång till betalande av de till provinsialmedecine av Kgl. Maj:t Kronan förskjuten 5 riksdaler 40 skilling enligt HR utslag hos fördubblingsbåtsmannen Olof Stenman inte finns och varom undersökt blivit, det betygar av Docksta den 16 januari 1797, Carl Eklund, Nils Jonsson (bom.) i Docksta och Jan Andersson (bom.), Norrgällsta, nämndemän.

Barnets namn var Per Gustav och dog den 14 juni.

Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) Bild 219 / sid 217

Västernorrlands läns landskansli (Y) DIIa:9 (1794-1798) Bild 2570.