Förra dragonen Jöns Roth, Ström 1799

Hammerdals tingsrätt fällda utslag den 23 februari över förre dragonen Jöns Roth, vilken för det han en idag i december 1795 med avskedade trumslagaren Johan Fjällman åkt tillsammans ifrån gästgivargården i Näset till Strands by.

Där hade Fjällman, som efter Roths uppgift varit något drucken, tagit en taskbok [plånbok] ur hans ficka och där stulit 3 riksdaler, varefter Roth lagt taskboken åter i fickan, blivit under åberopande av Kgl. förordningen den 2 februari 1766 samt 40 kapitlet 1 § missgärningsbalken och 5 kapitlet 1 § straffbalken, dömd att straffas med 13 par spö, 3 slag av paret och i Ströms kyrka undergå uppenbar kyrkoplikt.

Kgl HR har låtit sig föreläsas av den hållna rannsakningen och finner att Roth icke kan straffas i detta mål för fickstöld, utan skall han i anledning av 42 kapitlet 4 § missgärningsbalken, böta de borttagna penningarnas fyrdubbla värdet, 12 riksdaler eller i brist därav, plikta med 8 dagars fängelse på vatten och bröd samt dessutom undergå den honom ådömda uppenbara kyrkoplikten.

Stockholm den 18 mars 1799.

Att avskedade dragonen Jöns Roth härstädes utstått den i föregående utslag honom ådömda 8 dagars fängelse på vatten och bröd med behörig stränghet, det var till bevis meddelat. Frösö landshäkte den 18 april 1799.

Idag som är den 12 maj har avskedade dragonen Jöns Roth enligt utslag stått uppenbar kyrkoplikt. Attest. Av Ström den 12 maj 1799, M. Klockhoff, komminister.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 210.