Förra gifta soldaten Johan Jonsson, Ovansjö 1631

Vice befallningsmannen Jon Skog kärade till förra soldaten Johan Jonsson, att han är en laggift karl och sedan på två åtskilliga tider först lockat med sig här ifrån en knektänka, hu Kerstin, barnfödd i Ljusdal i Hälsingland och rymde med henne härifrån och haft lägersmål med henne.

Sedan någon tid där efter är han igen kommen och övertalat och lockat med sig Jöns Anderssons dotter Anna i Hammarby och rymde med henne sin väg och rådd henne med barn, det Johan bekände.

Med för den skull Johan sak 3 marker för lägersmålet med änkan och 40 marker för mökränkning efter lag och för horet efter Guds lag Deu: (Femte Moseboken) 20 kap., sköts det i underdånighet till den höglovliga Konungsliga krigsrättens vidare resolution.

Ovansjö socken den 28 juli 1631.

Gästriklands domsaga AIa:3 sid 272.