Förskräckliga lysrader i Gnarp 1716

Anno 1716. Om natten av den 5, 6 och 7 mars syntes på himlen förskräckliga lysrader, dick i synnerhet hela natten emot den 7:e tagandes sin begynnelse uti nordost med en linje som sträckte sig tvärt över himmelen ifrån öster till väster, vilken sedan delade sig till söder och visades med dess strimmor såsom krigshärdar med folk och xxx gående i slaktning, var om annan, syntes och där emellan slutande och på slutet himmelen all röd såsom blod, och det skedde mellan 7 och 8 om aftonen.

Därefter syntes uti åter öster såsom krigshärar gående tillsamman om varandra medelst vita och blodröda strimmor som hastigt svängde sig tillsammans och fortsatte sådant mest hela natten och visade sig stundom i norr, stundom i väster och stundom i söder med lysrader eldsblänkande och i skyn skjutande, vilket åtskilliga tillika med mig detta sett och kunna bevittna vara sant.

Gnarp (X) C:1 (1677-1735) Bild 164 / sid 159.