Göran Hansson och pigan NN, Gävle 1632

Anklagade Befallningsman en ogift karl, Göran Hansson, barnfödd här uti staden samt en ogift piga, barnfödd uti Hälsingland för lönskaläge och lägersmål, vilka har avlat barn tillsammans.

Befallningsmannen frågade dem båda, om de har lovat varandra äktenskap, svarade de ”nej”, tillfrågades dem om de ville ha varandra, nekade de.

Därför fälls han till det 3 kap. i Giftermålsbalken till 40 marker och efter hon har haft barnet i 3 år skall Göran efter 13 kap. Lidelse i Giftermålsbalken ha vanvårdart om barnet härefter.

Gävle Rådhusrätt den 17 december 1623.

Gävle stad Rådhusrätt och magistrat (X) AIb:1 (1631-1640) Bild 370.