Greta Bergman, Härnösand 1736

En inkommen rannsakning och fälld dom den 11 oktober ifrån Rådhusrätten i Härnösand över kvinnspersonen Greta Bergman, vilken för det hon av åtskilliga personer, så i Härnösands stad som på många andra orter, ansenliga summor och alla andra slags saker sig som hon skall ha slösat och förskingrat, är av Rådhusrätten enligt 16 kap: 4 § Handelsbalken, dömd att ställas för pålen på Härnösands stadstorg att skämmas i två timmar och därefter plikta med fängelset i tre veckors fängelse på vatten och bröd.

Den egendom som hon nu för övrigt har sedan tre öre silvermynt om dagen, till hennes underhåll blivit avdragen emellan hennes borgenärer, efter vars och ens fordrans storlek fördelas, given i Stockholm den 30 oktober 1736.

Kgl. HR har av den hållne Rannsakningen om detta måls beskaffenhet sig underrättad gjort, finnandes skäligt, Rådhusrätten i berörda mål fällt utslag så vida att gilla, det skall Greta Bergman, som på ett bedrägligt sätt förmått sina borgenärer att förtro sig deras egendom, och den slösat, men ej mäktar all sin gäld betala,

ställas för en påle på Härnösands stadstorg att skämmas två timmar och där efter med sexton dagars fängelse vid vatten och bröd plikta, samt sedan hennes borgenärer utav den egendom, hon nu övrigt haver, efter vars och ens fordrans storlek deras betalning åtnjutit, enligt 16 kap: 3 § uti Handelsbalken, för det som av deras fordringar återstår, som sig bör där de inte på annat sätt vara nöjd med.

Actum ut Supra, den 30 October 1736.

Anno 1736 den 4 december har denna Greta Bergman efter förestående Högl. Kgl. HR:s resolution stått två timmar på denna stadstorget för en påle och därpå suttit i fängelse på vatten och bröd till och med den 20 i samma månad, som attesteras Härnösands Rådhus den 12 januari 1737.

Gävleborgs landskansli DIIa:25, sid. 181.