Hans Nilsson, Bollnäs 1750

En vid ordinarie tinget med allmogen av Bollnäs socken hållen insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 11 april 1730, över Hans Nilsson i Växbo som för det han emot sin svärfar Per Jonsson straffbart skall förhållit, i förmåga av Guds lag till döden dömd. Stockholm den 29 maj 1730.

Kgl. HR har underrättat sig av den hållna rannsakningen om detta måls beskaffenhet, prövar för skäligt, det skall Hans Nilsson för dess oanständiga förhållande emot svärfadern, medelst det han som emot honom uti genvördiga ord sig utlåtit och sedan, när svärfadern ville slå honom, fört svärfadern ut ur stugan på gården och stängde igen förstugudörren. Pliktar med fängelse på vatten och bröd i 14 dagar.

Att Hans Nilsson i Växbo likmätigt Hlg. Svea HR:s fällda resolution, blivit spisad med vatten och bröd på 14 dagar uti kistan, det attesteras efter begäran, Bollnäs den 15 juli 1730. Hasselhun, P. a. P. Båldn

Ankom till Bollnäs den 15 juni 1730 och den 25 juni sattes Hans Nilsson i kistan och den 8 juli slapp han ur.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild. 521.