Hustru Katarina Lind, Gävle 1711

Från Rådhusrättens i Gävle inkomna rannsakning och dom av den 20, 23 juni och 30 augusti hur fiskalen Erik Gran ställt inför rätten och anklagat bagarmästaren Nils Lunds hustru, Katarina Lind, för det hon för 14 dagar efter påskhelgen brukat våld på sin egen kropp.

Hon hade med en kniv skurit sig i halsen så att ett hål uppstod på stupen vilket inte hade någon vidare effekt, och är nu med kirurgens flit alldeles läkt.

Katarina Lind har frivilligt tillstått här med vara hänt men föregivit att det hade skett för hon där i staden skulle blivit något hårt hanterat.

Dessutom befanns hon inte ha varit försvagad av sina sinnen, då hon då hon tillfogade sig den våldsamheten. Dagen efter husfolkets berättelser och hennes mans eget betygande varit mycket lustigare än tidigare.

Därför har Rådhusrätten i följe av lag, dagl. Praxi och 9 kap. sårmålabalken med vilja Stadslagen, dömt henne för detta brott att böta 40 marker silvermynt, samt stå uppenbar kyrkoplikt.

Så och för det sår hon skurit sig, även som hon det en annan tillfogat, sina 12 marker silvermynt. Orkar hon inte böter, pliktar hon med kroppen.

Resolution:

Kungl. Rätten prövar rättvist Rådhusrättens fällda utslag över denna Katarina Lind. Vad de 40 marker silvermynts böter och uppenbara kyrkoplikt angår, att gilla och stadfästa. Men beträffande för det tillfogade såret ålagda 12 marker silvermynt, finner Kungl. Rätten skäligt att befria henne.

Stockholm den 11 oktober 1711.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:14 bild 82.