Hustru Margareta Persdotter Wallberg, Gävle 1731

Såsom Kgl. HR finner nödvändigt, över besökarens Erik Tujulins [vid lilla tullen] gjorda ansökan, att hans hustru, Margareta Persdotter Wallberg, måste istället för de ålagda böterna över hennes begångna slagsmål med mera, plikta med fängelse då hon inte förmår att betala böterna.

Hennes contraparter, som har målsäganderätten uti en del av samma böter, bör höras och få utlåta sig, vad de har att påminna.

Alltså var de uti detta mål inkomna skrifter som bifogas herr greven och Generalmajoren och Landshövdingen målsägarnas förklaringar infordra över Tujulins ansökning.

Och sedan insända förklaringarna jämte de nu medföljande skrifter till Kgl HR som sedan vill utlåta sig i detta mål.

Stockholm den 13 februari 1731.

Fotnot: Hustru Margareta Wallberg hade ställts inför tinget med hela församlingen den 25 februari 1728 för att hon råkat kväva sitt späda barn i sömnen.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 17.