Jakob Nilsson, Rogsta 1667

På den Kgl. Rättens avgångna resolution den 26 oktober förra året [åren 1673-1676 saknas] att över det lägersmål som Jakob Nilsson i Arnön är beryktad för att ha haft med en kona Karin Karlsdotter och hennes mor, änkan Kerstin Larsdotter, än vidare skulle rannsakas och noga efterfrågas om änkan Kerstin Larsdotter för än hon lät sig hävdas av denna Jakob Nilsson, har om sin dotters lägersmål med honom haft någon kunskap såsom och att Jakob Nilsson som till det förra lägersmålet med dottern, bekänner sig vara skyldig.

Men det andra med modern nekar enträget och på nytt skulle med största allvar tillhållas att bekänna sanningen och avrådas ifrån sitt syndak166tiga leverne.

Är i den Kgl. Rätten för någon tid sedan en ny rannsakning inkommen ifrån Rogsta socken av innehåll, att änkan godvilligt tillstår sig att hon inte visste om sin dotters lägersmål med Jakob Nilsson för än hon lät sig hävdas av honom. Och ändå denna Jakob Nilsson med änkan konfronterades och så väl av prosten som några andra hederliga prästmän blev allvarligen förmanad att bekänna sanningen så gott han visste sig vara brottslig till denna grova synd som änkan bekände enträget på honom.

Visandes honom dagtid och ställe, var likväl att sådant hos honom inte kunnat uträtta utan han allt i fortsättningen som tidigare där till nekat.

Berättades dessutom att denna Jakob skall ha förmanat änkan Kerstin Larsdotter med de satt i fängelset för sin gärning att återkalla sin bekännelse på det de bägge måste få behålla livet.

I början hade Jakob nekat men äntligen av honom själv och vaktmästarens hustru övertygat tillstått sig ha sagt, dock där gjort över en sådan förklaring att efter hon hade bekänt på honom det som var osant, ville han där med ha henne förmanad i tid att ta tillbaka sin bekännelse.

Jakob är i den förra rannsakningen så i anseende till sitt förra ogudaktiga leverne som på hennes gjorda bekännelse av tingsrätten dömd tillika med henne att straffas till livet som av själva rannsakningen vidlyftigare är att se.

Resolution. Jakob Nilsson i Arnön kan inte befrias ifrån livsstraffet utan skall tillika med änkan Kerstin Larsdotter straffas till livet och halshuggas.

Stockholm den 10 maj 1667.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 42.