Karin Jonsdotter, Järvsö 1677

En rannsakning och dom ifrån Häradstinget i Järvsö socken över Karin Jonsdotter i Bondarv, 31 år, som har blivit trolovad och haft samlag med tredjemanssoldaten Per Persson i Myra.

Men natten före födseln hade han legat med två andra pigor i fähuset när han och de andra hade ställt boskapen för att gå hem och när hennes födelsestund var inne gick hon in i sin faders fähus där hon framfött ett dödfött barn.

När hon hade lagt barnet i sin särk, kom hennes mor och bar in det i stugan och kallade strax på sina fyra grannhustrur för att be dem besikta barnet.

Dessa intygade enhälligt att det var fullgånget men förutom det, hade Karin dagen innan lidit en stor blodgång, såsom de påstår och bevisade med exempel, att barnen för födseln förmodligen dör.

De hade inte funnit något minsta tecken att barnet skulle varit förgjort. Och ändå, då man på sistone kunnat märka att hon varit havande, har hon varken talat om det för någon annan eller sin mor, eftersom hon var en sträng och mycket allvarsam hustru.

Karin Jonsdotter har annars den vittnesbörd, att hon alltid har förhållit sig saktmodigt och ärligt som rannsakningen vidare utvisar.

Tingsrätten befriar henne för barnamord då barnet efter vittnens edliga avhörande var i moderlivet när det dog och remitterades saken under den Kgl. Hovrättens resolution.

Resolution:

Kgl. Rätten finner för skäligt att gilla Häradsrättens dom.

Stockholm den 19 oktober 1677.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 bild 15.