Karin, Ockelbo 1643

En dom ifrån Ockelbo över en ogift kvinna, Karin i Åkern, som har låtit sig lägras av en gift soldat, Måns Matsson i Finnmarken. Måns är i fiendeland.

Resolution:

Karin skall böta 40 daler och skall stå uppenbar skrift. Kommer Måns hem igen, så skall han ställas inför rätten och sändas till den Kgl. Hovrätten.

Stockholm den 3 juli 1643.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 208.