Kerstin Persdotter, Färila 1671

En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknars tingslag i Hälsingland över Kerstin Persdotter, som misstänks för barnamord, det av själva rannsakningens omständigheter är till att se och förnimma.

Resolution:

Skall ånyo och bättre rannsakas och rekvireras

  1. Om föräldrarna icke för födseln kunnat märka henne haft vidare vara, heller om de med henne där om icke talat.
  2. Om föräldrarna varit mycket grava och ond på henne efter hon föregiva sig för den skull icke torde uppenbara den sin födslotid.
  3. Om Kerstin Persdotter varit visst förlovad med sin påberopande fästman som henne belägrat och om han begär att äkta henne med vad mera som kan vara denna sak till upplysning när det är skett, vill den Kgl. Rätten sig vidare där på förklara.

Stockholm den 27 februari 1671.

Gävleborgs läns läns landskansli DIIa:5bild 250.