Kyrkoherdedottern Margareta Eriksdotter, Nora 1653

En rannsakning ifrån Nora gäld över Margareta Eriksdotter, kyrkoherdens därstädes dotter, som beskyller sin systers fästman, en fänrik Nils Persson, har haft lägersmål med sig och avlat barn.

Han nekar träget därtill och hon bekänner stadigt på honom.

Denna Nils är misstänkt ha hävdat den andra systern Kerstin som han har befriat, som tingsrannsakningen vidare är att se.

Resolution:

Eftersom fänriken Nils Persson tillika med Margareta bekänner sig ha legat tillhopa i säng allena 2) bör och barn vittna 3) kommer och tiden mestadels överens.

Därför påläggs Nils befria sig med tolvmansed att aldrig ha hävdat Margareta.

Fels han då åt Eden, pliktar han för lönskaläge och sedan upphävs äktenskapet emellan fänriken och systern Kerstin.

Stockholm den 4 november 1653.

Länsstyrelsen i Härnösands län, DIIa:2 bild 34.

Fotnot: Nils Persson fänrik vid Västerbottens Regemente.