Kyrkoherden Olaus Petri Stelle, Hälsingtuna 1657

När borgaren Johan Johansson dog i Hudiksvall och skulle begravas, där han hade sin lägerstad, sände hans hustru en silversked till herr Thomas Laur. Weslenius och bad honom att begrava liket.

Det har varit en gammal sed på landsorten att ge något ansenligt till kyrkan i testamente efter de döda, varav pastore får halvparten, och detta blev herr Thomas förvägrat denna gång.

Han bad till den som hade skickat skeden, att han skulle säga henne, att hon först skulle skicka till honom vad hon har.

Medan pastore om söndagen var i Högmässan till Idenor socken och predikade, sände hans hustru igen skeden.

Strax går borgmästaren med någon av rådmännen på Rådstugan, lägger en sked till den förra, föregivandes att 2 skedar var buden till pastore.

Skriver så ett sådant brev, som kom hit och blev uppläst. Omsider, även om graven var i staden uppkastat och grävt, förde de likväl den döde till Tuna, varest han blev begravd av pastore herr Olof.

Herr Olof excusation blev och här uppläst. Även Idenors församlings vittnesbörd att herr Thomas skyndade sig hem till aftonsången för att begrava liket.

Rev: Efter herr Thomas föreskrev dem ingenting vad de skulle ge honom, erkännes han oskyldig i detta fallet.

Herr Olaus skall vara fri från sitt ämbete i 14 dagar, efter han utan tillstånd begravde den döda och de 8 Riksdaler som gavs till Tuna kyrka efter liket, måste restritueras till Hudiksvalls kyrka.

Uppsala den 18/2 1657.

Uppsala domkapitel AI:14 bild 120.