Lösa finnen Mats Jonsson, Bollnäs 1649

En rannsakning ifrån Bollnäs socken över en lös finne benämnd Mats Jonsson, som har besvärat sig inför Hans K. Maj:t över Landshövdingen välborne Ivar Nilsson, såsom han skulle med fagra ord, upplåtit honom från sin rätt och icke kunnat, med mutor och gåvor, njuta H. K. Maj:ts tre Mandatorialiee något till godo.

Dessutom och så väl in för Hans Kongl. Maj:t som inför den Kgl. Hovrätt, angett och anklagat fogden, lagläsaren, länsmannen och nämndemannen, att de skulle utan laga dom ha rövat ifrån honom hans hus och egendom.

Tagit bort hans hustru uti hans frånvaro och honom sedan därutöver olagligen och utan skäl fängslat honom. Allt kunde han dock inte bevisa.

Han hade dessförinnan trakterat och hamlat sin hustru så illa att hennes blev förgånget som av åtskilliga rannsakningar vidlyftigare är att se.

Resolution:

Mats Jonsson skall för denna sina åtskilliga grova förseende, sitta en månad i fängelset vid vatten och bröd och sen in Perpetuum förvisas från Landshövdingedömet.

 

Stockholm den 23 oktober 1649.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 41.

 

Andra målet

Uppå Landshövdingens över Hälsingland välborne Ivar Nilssons förfråga hur han skall förhålla sig med lösa finnen Mats Jonsson Bollnäs som efter den Kgl. Hovrättens resolution förra hösten, har suttit en månad i fängelset och sedan förvisats från Landshövdingedömet in Perpetuum.

Dock utan sådan hänsyn nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänna Landsting, är detta den Kgl. Rättens

Resolution:

Mats benådas och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas. Han bidrar till livsstraff om han kommer tillbaka och då skall denna resolution uppenbarligen läsas upp för honom.

Stockholm den 18 maj 1650.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 51.

 

Tredje målet

Uppå landshövdingens över Hälsingland, välborne Ivar Nilssons förfrågan, hur han ska förhålla sig med lösfinnen Mats Jonsson i Bollnäs, som efter den Kgl. Hovrättens, nästförlidne höstsession, utslagne resolution, har suttit en månad i fängelse och sedan förvisats ur landshövdingedömet in Perpetuum.

Dock utan hänsyn, [har han] nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänt landsting, är detta Kgl. Rättens

Resolution:

Ändå har Mats förverkat livet. Dock likväl efter han har nu åter på nytt suttit fängslat, benådas han och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas.

Vid livsstraff tillgörande om han ofta kommer igen. Denna resolution skall honom föreläsas uppenbarligen.

Utgången den 18 maj 1650.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 53.