Lösa kvinnan Gertrud Roggesdotter, Järvsö 1659

Ett inkommit brev med förfrågan ifrån Järvsö tingsrätt om en lös kona Gertrud Roggesdotter som med åtskilliga ogifta personer har haft lägersmål och många gånger med samma synd beträder är hur det ska förhållas med henne, emedan hon är alldeles obotfärdig. Stockholm den 15 april 1659.

Resolution:

Gertrud Roggesdotter skall för tingsdörren mista rygghuden och sedan förvisas landshövdingsdömet.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:4.