Margareta Andersdotter, Tierp 1698

En rannsakning och dom ifrån Gävle rådhusrätt av den 16 mars 1698 över Margareta Andersdotter ifrån Uppland och Tierps socken vilken är anklagad för tjuvnad.

Kgl. Rätten finner av denna och flera rannsakningar över Margareta Andersdotter hur tjuvkonan år 1675 vid Tierps häradsting är dömd till döden för gårdstjuvnad men vid Kgl. Majt:s följda kröning [Karl XI:s] blev hon benådad.

År 1686 har hon blivit hudstryken för stöld av pengar och linkläder till ett värde av 36 daler.

Samma år vid hösttinget dömd till döden för att hon har stulit 60 alnar lärft och ett par lakan men blev av Kgl. Rätten förskonad från livsstraffet och pliktat med risslitande.

När hon för fjärde gången år 1690 blev ertappad för tjuvnad i Gävle av linkläder till 7 daler 10 2/3 skillingar silvermynt och blev dömd till döden men återigen befriad från dödsstraffet.

Hon blev dömd att slås i halsjärn och att arbeta på tukthuset under 1 års tid med uppmaning, att om hon fortsättningsvis skulle ertappas med någon stöld skulle hon utan nåd straffas till döden.

Men inte långt efter hon släpptes från fängelset 1693, har hon i Gävle stulit till ett värde av 71 daler 24 skillingar silvermynt.

Därför har hon av Borgmästare och Råd och Kgl. Rätten dömt henne till döden, dock är hon genom Kgl. Majt:s brev av den 13 december 1698 förskonad från dödsstraffet och dömd att slita ris i Gävle och sedan arbeta här i Tukthuset i vanligt halsjärn så länge hon lever.

Sedan Margareta Andersdotter rymde från Tukthuset har hon inte bättrat sig utan nu för 6:e resan tjuveri blivit ertappad när hon i Gävle stal 4 stycken höns, 1 get, 1 par kvinnskor med silverspännen, 1 par halvslitna mansskor med mässingsspännen till ett värde av 15 daler silvermynt.

Borgmästare och Råd dömer Margareta Andersdotter till döden efter Kgl. Straffordningen. Och eftersom hon så många gånger pliktat för tjuvnad och sedan rymt från fängelset och stulit, kan inte Kgl. Rätten med Borgmästare och Råd skona hennes liv utan dömer henne efter Kgl. Majt:s Straffordning till döden.

Margareta Andersdotter skall sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas.

Stockholm den 21 juli 1698.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:10 bild 183.