Margareta Johansdotter, Delsbo 1732

Vid ordinarie tinget med Delsbo tingslag i september månad insänd rannsakning och dom över kvinnspersonen Margareta Johansdotter som en söndag i februari stulit en psalmbok i Delsbo kyrka som tillhörde Olof Jonssons hustru i Skog. Därför av 1653 år Straffordning är dömd till döden. Stockholm den 9 december 1732.

Kgl. HR har den i detta mål anhållna rannsakning över Margareta Johansdotter vara på berörda förordning grundad. Dock har Hans Kgl. Majt:s i anseende till vissa befunna mildrande omständigheter i nåder behagat straffet för henne denna gång lindra, det skall hon sig själv till välförtjänt näpst och androm till varnagel at straffas med sju par ris, tre slag av paret och sedan undergå en söndag uppenbar kyrkoplikt, varjämte hon åtvarnas att hädanefter sig för en sådan vanart tillvarata, så kärt henne det är, ett svårare straff att undvika.

Att kvinnspersonen Margareta Johansdotter har på Kgl. Majt:s HR:s resolution efter utståendes vid slitande, undergått offentlig kyrkoplikt, nästa söndag efter jul uti Delsbo kyrka. Attesterar av Delsbo den 31 december 1732. Olaus Strandberg. Adjunctus in Delsbo.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 383.