Jämtland

Pigan Ingeborg Larsdotter, Rödön 1800

En av Rödöns sockens Tingslags Häradsrätt hållen och insänd rannsakning den 12 juni fällda utslag över pigan Ingeborg Larsdotter i Häste, vilken Tingsrätten ansetts övertygad att genom försummelse och vårdslöshet att ett av hennes barn ljutit döden. Barnet föddes natten mellan den 29 och 30 april.

Hon är av 16 kap. 2 § Missgärningsbalken, jämför med Kgl. Förordningen den 20 januari 1779 och 55 kap. 5 § Missgärningsbalken, dömt att straffas vid 15 par ris, tre slag av paret, till Rödöns kyrka erlägga två daler silvermynt och därefter undergå uppenbar kyrkoplikt.

Dessutom hennes lägersman dragonen Anders Hägerberg, jordegumman Mria Silfver och Ingeborgs matmor, hustru Karin Andersdotter i Häste, blivit fällda och att böta Hägerberg för lägersmålet tre riksdaler 16 skillingar till Rödöns kyrka, betala 1 riksdaler 16 skillingar samt hemligen skriftas och avlösas.

Hustru Silfver åter för det hon som ägt kunskap om Ingeborg Larsdotters havande tillstånd, det inte upptäckt, 16 riksdaler 62 skillingar och Karin Andersdotter för det hon undersökt om Ingeborg hålla noga vård 8 riksdaler 16 skillingar.

Stockholm den 24 juni 1800.

Pigan Ingeborg Larsdotter har ingivit en böneskrift till Hovrätten och eftersom hon är bevisad skyldig att sedan hon efter med dragonen Anders Hägerberg övad beblandelse och blivit havande och inte yppat sitt tillstånd än att hon enligt höll föregivande skall av blygsel och oro över sin belägenhet fällt utlåtelse som hon förmenat bör giva hennes matmor Karin Andersdotter anledning till misstankar, det Ingeborg vore havande, vilket hon då påstått sig varit sinnad uppenbara.

Så har Ingeborg Larsdotter natten emellan den 29 och 30 april detta år efter det hon om aftonen känt sig illamående, dock ej förmodat födslostunden vara för handen uti fähuset där hon haft sin vanliga säng, i enslighet framfött barnet, utan att hon sedermera kunna uppge förloppet därvid varefter fostret hon blivit upplagd från golvet är det lag invid sängen, befanns vara död.

Hennes matmor, vilken händelsevis nyss före födseln varit uti fähuset och då blivit anmodad hjälp av Ingeborg men gick bort för att kalla grannhustrun till biträde och hade genast kommit.

Därför och som enligt den av Regementsfältskären Jonas Gestrich över fostrets besiktning meddelade attest, att våldsamhet kunde inte upptäckas. Synes ha framfötts fullgånget och levande.

Alltså och då någon anteckning väl inte emot Ingeborg Larsdotter inkommit, det har genom sin pålaga uppsåtligen avhänt fostret livet men däremot uppenbart är att Ingeborg Larsdotter gebiom den grova förseelse och vårdslöshet att hon inte yppat sin belägenhet och i tid förskaffat sig det bistånd som för henne var att tillgå.

Att fostret under den matthet och vårdslöshet hon vid födseln råkat bli lämnad utan hjälp och omkommit.

Kgl Rätten prövar rättvist i förmåga av 16 kap. 1 § Missgärningsbalken , jämförde med Kgl. Förordningen den 20 januari 1779, Ingeborg Larsdotter skall för sitt brottsliga förhållande plikta med 20 dagars fängelse på vatten och bröd och undergå en söndag uppenbar kyrkoplikt i Rödöns kyrka.

Samt därefter sändas till Tukthuset här i staden att hållas i arbete under två år.

I övrigt och vad angår Tingsrättens utlåtande över dragonen Hägerberg, jordgumman Silfver och hustru Karin Andersdotter, så finner Kgl. HR skäligt samma utslag i vad det Hägerberg vore att gilla.

Även som beträffande hustru Silfver, därvid således kommer att bero och hustru Silfver för vad henne i detta mål till last ligger skall böta 20 daler silvermynt med 16 riksdaler 32 skillingar.

Emot hustru Karin Andersdotter anser Kgl. HR sådana omständigheter inte har förekommit att hini till något ansvar kan fällas.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 2270.

Att pigan Ingeborg Larsdotter har utstått de henne i föregående utslag ådömda 20 dagars fängelse på vatten och bröd med behörig sträng tillsyn, det är till bevis lämnad av Frösö landshäkte den 13 september 1800. Olof Oldberg, vaktmästare.

Pigan Ingeborg Larsdotter har under nedanstående datum undergått uppenbar kyrkoplikt uti Rödöns kyrka. Attesteras Rödöns prästgård den 14 september 1800. Mag. Berlin, pastor Rödön.

De hustru Silver och dragonen Hägerberg ådömda böter är betalda som kvitteras Rödön den 7 oktober 1800. Per Lidsten, kronofogde.