Gävleborg

Pigan Karin Eriksdotter, Bjuråker 1721

Kyrkoherden Olaus Olai Nauclerus i Delsbo, begärde upplysning i ett brev av den 8 oktober 1721 till Domkapitlet i Uppsala, om pigan Karin Eriksdotter i Avholm och Bjuråkers socken, fick tillträda i äktenskap med Hans Jonsson Kåsse i Lia.

För 16 år sedan hade hon blivit trolovad med soldaten Per Johansson Junker, men hade sedan slaget vid Poltava inte haft någon vetsap om han var vid liv eller ej och ville nu träda i äktenskap.

Domkapitlets fann det vara tillåtet under dessa omständigheter, i anledning av Kyrkolagens 16 kap. § 9 samt Kgl. Majt:s brev av den 13 sept. 1712, och kunde därför inte förbjuda henne till äktenskapet, så vida inga andra hinder låg i vägen.

Uppsala domkapitel, A1:24 bild 154.