Pigan Sissla, Liden 1664

Pål Persson i Backe beskyller Silla tjänstepiga i Flygge, att hon i somras uti fäbodarna har förövat något tecken till löveri och trolldomshanteringar med svavel och vedeldsrökande.

Dessutom kommit hem till Pål Perssons hustru och anammat eld uti fähuset och tänt eld på ett par gamla näverskor, och sade sig vilja bränna bort trollet som var inne i fähuset där den ormsluge åt.

Vid samma tillfälle kom tjänstepigan och Påls hustru till att träta.

Vad hon menade där med och bland annat deras skamlösa munbruk, har hustru Margreta slagit henne en kindpust och pigan gav henne ett slag på munnen, som vittnades av Nils Persson och länsmannen Per Olofsson i Flygge, och bad henne gå ut genom dörren, vilket hon också gjorde.

Varför kunde Sissla ej av den ringa rätten befrias från löveri, ty remitteras denna saken med dess plikt till dess Loci pastrori att straffas med uppenbar skrift och kyrkoplikt och sedan böra för kindpusten efter det 13 kap. Sårmålsbalken 3 marker.

Lidens socken den 15 december 1664.

Medelpads domsaga (Y) AIa:2 (1640-1665) Bild 5410 / sid 525.