Gävleborg

Polska fångar vädjar om bättre förhållande, Gävle 1714

I största ödmjukhet nödgas vi fattiga polska fångar att besvära Ers höga Excellenters med vår ringa supplik angående vårt usla leverne här uti fånghuset ibland ryssarna.

Vi är icke av samma nation som dem och har inte gjort så stora mandater som dem vill underkuva oss.

Vi lever i här uti mycket svår trångmål och sjukdom.

Vi har varit arrestanter uti 13 års tid men aldrig uti någon arrest förrän  här uti Gävle.

Allt av den orsaken, vårt Högt nödiga till Eders höga Excellens, det han tänker visa sig nådig emot oss fattiga fångar och låta oss resterande 16 polska fångar få njuta samma privilegier med inkvartering som våra kamrater.

Gävle den 10 april 1714, allra ödmjukaste tjänare.

Gävleborgs landskontor EII:3, bild 89.