Gävleborg

Rånet på Peter Noring från Torshälla 1761

Den 6 maj 1761 på Gävle landskansli angav Peter Noring ifrån Torshälla att han blivit överfallen och plundrad av ett sällskap tattare på landsvägen vid krogen ”Töwalitet” emellan staden och Becks gästgivaregård.

Sällskapet hade bestått av 2 män och 6-7 kvinnor.

Vid skymningen om aftonen den 2 maj hade en av dessa karlar, vilken kallade sig Regner, varit klädd i blå kläder, laskade älgshudsbyxor, ett kalminks livstycke och stövlar samt undersätsig till växten med svarta yviga hår och ögonbryn, inlåtit sig i tal med Noring att växla lösa pengar mot sedlar.

Noring som satt på sin häst, tog upp och öppnade sin taskbok som innehöll 63 daler kopparmynt i bancosedlar. Efter att Regner hade begärt att få se börsen, hade han sedan stoppat på sig den.

När Noring begärde att få tillbaka den hade den andra karlen, som kallde sig för Peter Ditlofsson, slagit Noring ovanför ögat vid tinningen med piskan att han föll av hästen. Ditlofson hade varit klädd i blå kläder och älghudsbyxor och var liten till växten med långt svart hår och ögonbryn och en knyl på näsan.

När de sedan slog honom flera slag med sina piskor och hirschfängare på landsvägen till dess han under ropande fått hjälp av skomakaren Nils Vernicksson som bodde vid vägen, inte långt ifrån Alborga by.

Natten emot söndagen hade Noring ridit efter sällskapet till Älvkarleby men vid midnatt träffat dem vid torpen emellan Grinöga och Harnäs bruk och hade med sig en karl med sig såsom vittne, vilken han inte kände, men skall bott i endera av torpen.

De gick dit där Regner och Ditlofsson tillika med kvinnfolken vilade med hästarna och begärde att återfå sina pengar, vilka de nekat sig tagit ifrån honom, eller vara skyldig honom något, varpå de tog bössan, och under eder och svordom hotat att skjuta honom, varpå Noring och vittnet sprang förskräckt därifrån.

Därpå hade Noring farit tillbaka till länsmannen i Valbo att vidare rådgöra med honom, men länsmannen berättade att han inte kunde bistå med handräckning eftersom sällskapet inte var kvar i socknen.

På eftermiddagen efter Gudstjänsten, reste Noring åter ifrån Valbo till Älfvarleby, och togmed sig fjärdingsmannen och träffade sällskapet hos en bonde, två gårdar söder om Gästgivaregården på södra sidan där de hade haft sina kvarter.

Då Noring anmodade fjärdingsmannen att häkta dem, hade fjärdingsman inte fått någon handräckning, eftersom han han inte hade något bevis eller befallning att häkta dem.

Och när Noring i fjärdingsmannens, nämndemannens och färjekarlens med fleras närvaro, tilltalade Regner och Ditlofsson om sina pengar och begärde att få tillbaka dem, hade de vilja förlika Noring.

De bestred helt att de varken tagit några pengar eller var skyldig honom något men när de var ensam med Noring ute på gården, hade de sagt att de skulle skjuta honom till döds i skogen om han inte ville förlika sig med dem.

De tvingade honom att ta en liten lodbössa och 12 daler kopparmynt i förlikning.

Omkring klockan två eller tre på måndagsmorgonen hade de begett sig ifrån Älvkarleby till Uppsala, och uppehåller sig i Tierp eller däromkring.

Efter befallning.

Gävleborgs läns kandskansli AI:5 bild 13.