• Övrigt

  Register

  Det tidigare planerade ort- och personregistret är nu under arbete. Många poster har det blivit varför det är på sin plats att ett register är nödvändigt. Ett register med direktlänk till varje post och under tiden arbetet pågår, kommer inga…

 • Västernorrland

  Margareta Ingelsdotter, Sollefteå 1647

  En dom ifrån Sollefteå över Margareta Ingelsdotter som har fött barn och beskyllt åtskilliga personer vara barnafader. Och nu sist bekänt på kyrkoherden där i Gäldet, herr Lars. Dock honom sedan befriat, säger hon sig ej veta vem barnafadern är.…

 • Jämtland

  Brita Månsdotter, Hallen 1647

  En dom ifrån Sunne tingslag över Brita Månsdotter i Månsåsen som är lägrat av en ung soldat Sven Andersson, men åtta dagar efter Michaelis tid 1645 har hon i fäbodarna fött ett barn, svept det i sitt förkläde, lagt det…

 • Västernorrland

  En mordhistoria i Härnösand på 1780-talet

  Den numera av Härnösands stad inköpta s.k. Öhrmanska, f.d. gamla Apoteksgården, tillhörde kring 1780 en Hovkvartermästare Eurenius, vil­ken, sedan han genom gifte med stadens rikaste arvtagerska blivit förmög­en man, lämnat sin tullinspektorsbefatting och vid denna tid ägde Västanå bruk och…

 • Västernorrland

  Unga mördaren Peter Hedin, Ljustorp 1866

  I onsdags avrättades vid den s.k. Kallbäcken ynglingen Peter Hedin från Ljustorp och Stavre, vilken för mord å torparhustrun Barbara Christina Bjelkström i Edsåker, samma socken, blivit dömd att för detta sitt brott mista livet genom halshuggning. Över detta ohyggliga…

 • Västernorrland

  Bonden Per Sjulsson, Högsjö 1654

  Herr Elias i Högsjö anklagade Per Sjulsson i Norrutansjö då han förra hösten när de kom ut från kyrkan och i sockenstugan hade sagt att herr Elias ”tager av Een part Smörgås” och gett dem lov att vara hemma från…

 • Västernorrland

  Överfallet på Olof Rolandsson, Tuna 1653

  En dom ifrån Sundsvalls Rådstuga över Jon i Åse, Nils i Flygge och Ivar i Märrgård, som har på en allmän stämning överfallit Olof Rolandsson i Tuna, för det han skulle ha undandolt ett Riks- och Kammarrådsbrev och meddelat allmogen…

 • Förordningar

  Om fångars traktamente, 1696

  Till Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente, Stockholm then 23 Maji 1696. Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsas Eder underdånige förfrågning af then 15 hujus om the som för dråp, stöld eller annan grof missgiärning komma at sättias i Cronones…

 • Förordningar

  Twenne fångars wisor, 1815

  Den ene dömd til lifstids Fästnings arbete och den andre til döden.   Den första: Jag kommer tröstlös fram Sjunges som Min Själ och sinne.   Den andra: Hwarwid skal jag trösta.   Den Första: 1 Jag kommer tröstlös fram med…

 • Västernorrland

  Den knepige gårdfarihandlanden, 1911

  Gårdfarihandlaren Adolf N. var utan tvivel en av de slugaste inom sin bransch. Han brukade ofta göra ”affärsresor” upp i de Ångermanländska fjällen, där han i regel gjorde goda affärer. Men Adolf N. förstod ock att tillvinna sig fjällinnebyggarnas odelade…