• Jämtland

  Sprit, dans och självmord, 1911

  Ett upprörande drama utspelades i natten mot söndagen på en danstillställning i Hökbäck, Lit. Före danstillställningen hade några ynglingar, däribland 17-årige smideslärlingen Gottfrid Sjöblom från Östersund, förtärt sprit så att de blivit berusade. På natten kom Sjöblom till balen, där…

 • Västernorrland

  En kolares sorgesång, 1911

  Nedanstående enkla sorgekväde, diktat i en kolarkoja mitt i den skövlade norrländska skogen av en skogskolare, har tillsänt oss och vi publicera den så mycket hellre, emedan den tydligen inspireras av kalhuggna skogsvidder och vandaliserad natur och därför förefaller heläkta.…

 • Gävleborg

  Tjuven Nils Matsson, Bollnäs 1648

  En dom ifrån Bollnäs socken över Anders Larsson i Hamre, Jöns Larsson i Backen och Måns Jönsson i Frelga, som har gått i borgen för tjuven Nils Matsson, som har stulit 20 daler silvermynts värde ifrån kyrkoherden. Och nu emellertid…

 • Västernorrland

  Dråparen Håkan Jonsson, Härnösand 1641

  En rannsakning ifrån Härnösand om en benämnd Håkan Jonsson som har slagit ihjäl borgaren Johan Olofsson. Dråparen och den som döden led, hade druckit tillsammans, då den som blev dräpt, började både med ord och själva gärningen överfalla dråparen. Då…

 • Gävleborg

  Soldaten Jonas Öhrns fångenskap, Forsa 1761

  År 1761 den 4 juni, anmälde sig soldaten av Hälsinge regmentet och Majorens kompani nr 77, Jonas Andersson Örn, född i Forsa, 43 år gammal, gift. Han uppvisade ett utgivet resepass av den 11 maj av innehåll, utfärdat av löjtnanten…

 • Gävleborg

  Rånet på Peter Noring från Torshälla 1761

  Den 6 maj 1761 på Gävle landskansli angav Peter Noring ifrån Torshälla att han blivit överfallen och plundrad av ett sällskap tattare på landsvägen vid krogen ”Töwalitet” emellan staden och Becks gästgivaregård. Sällskapet hade bestått av 2 män och 6-7…

 • Gävleborg

  Drängen Lars Olofsson, Valbo 1761

  Såsom mig kommit i erfarenhet att gifta drängen Lars Olofsson uti Ösen och Valbo socken, skall genom av sina föräldrar alldeles lösgiven för olydnad, vilket är skedd den 26 april uti prästens och hela församlingens närvaro uti Valbo sockenstuga. Fördenskull…

 • Gävleborg

  Tjuven Anders Gyntesson, Bergsjö 1682

  En rannsakning och dom ifrån Bergsjö socken över tjuven Anders Gyntesson, vilken år 1681 års vår- och höstting samt 1682 års sommarting är anklagad för stöld. Han har från flera personer vid olika tillfällen bortstulit åtskilliga varor till ett värde…

 • Västernorrland

  Hustru Dordi, Ed 1677

  En rannsakning och dom ifrån Sollefteå ting över hustru Dordi i Forsmo, Eds socken, om sina 70 år, vilken av sin kyrkoherde angavs för tinsgrätten, hur hon vid Prosttinget den 23 mars 1675 har bekänt, att hon efter en gammal…

 • Västernorrland

  Drängen Björn Persson, Häggdånger 1721

  Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Säbrå pastrorat den 15 september insända rannsakning och dom över drängen Björn Persson ifrån Skedom. Han har blivit anklagad av länsman Lars Wikman, att på juldagen uti Häggdångers kyrka innan Ottesången…

 • Gävleborg

  Hustru Gölin Persdotter, Ljusdal 1721

  Kgl. Rättens resolution på ett extra ordinarie ting i Ljusdal och Kläppa gästgivargård den 3 augusti insända rannsakning och dom över Jon Perssons hustru i Storhaga, Gölin Persdotter. Hon hade blivit anklagad av länsman Johan Delin för att hon skall…

 • Gävleborg

  Drängen Jon Svensson, Harmånger 1721

  Kgl. Rättens resolution på ett extraordinarie ting i Harmångers socken och Vattlång, vilken blivit anklagad för att ha begått tidelag med ett sto. Tingsrätten har dömt honom efter Guds lag och det 14 kap. Högmålsbalken att mista livet och att…

 • Jämtland

  Soldaten Jakob Svart, Brunflo 1724

  Kgl. Rättens resolution på Brunflo sockens extra ordinarie ting, insända rannsakning över Jakob Svart, vilken har bekänt har begått tidelag och dessutom begått andra brott. Tingsrätten hade underställt till Kgl. Rättens omprövande, vilket straff han bör utstå. Jakob Svart sändes…

 • Västernorrland

  Skarprättaren Aron Olsson Scharberg, Borgsjö 1754

  ”Den 22 juni 1754. Skarprättaren  Aron Olsson Scharberg har att skyndesamt förfoga sig till Borgsiö Sochn i Medelpad, at therstädes enligt höglofl. Kongl. Hofrättens utslag af d. 13 i thenna månad, med yxa halshugga mälgmörderskan Malin Jöransdotter, blifwandes skarprättaren åtwarnad…

 • Jämtland

  En jämte dödad i USA 1930

  Någon Krumell har inte gått att finna i Jämtland. Tog han sig namnet i samband med emigrationen eller är namnet felskrivet? Den svenskfödde postmästaren K. Krumell från Jämtland har, enligt telegr. Från New York, mördats av banditer, vilka på natten…

 • Jämtland

  Oskar Johansson – ”Jämtlandsbjörnen” 1930

  Vem var Oskar Johansson? Var han född i Jämtland? Och hur pass stor är sanningshalten i denna artikel? Intressant läsning om inte annat. En amerikansk tidning meddelar att det råder uppsjö på Niagara-tunne-åkningsaspiranter. Bland de många som ämnar pröva lyckan…

 • Västernorrland

  Tilltänkta bruden fick kalla fötter, Sollefteå 1799

  Kyrkoherden Hasselhun i Sollefteå, anmälde trolovningsskillnad mellan bonden Erik Hansson i Nordsjö och pigan Märta Andersdotter i Nyland, Ramsele, med förmälan, att sedan lysning blivit avkunnad tre gånger till deras tilltänkta äktenskap, har en kallsinnighet uppkommit hos Märta. Genom erhållna…