• Gävleborg

  Ryska fången Joakim Kulicoff, Gävle 1721

  Passerat på Gävle kämnärskammare den 6 december 1721. Genom landshövdingeämbetets muntliga befallning genom slottsvaktmästaren Erik Esbling, avhördes ryska soldaten Joakim Kulicoffs berättelse och utsago genom bagaren här i staden, Assonasius Lodin som även är en infödd ryss och vid detta…

 • Västernorrland

  Tigga i brudsäck 1738

  Som det gavs tillkänna, huruledes på många ställen hit in till är i bruk, att bröllopsfolket på andra dagen dansar omkring den så kallade ”Stubben”, i vilket mycket lättsinnighet och förargelse förövas, då det påstås vara ett medel att samla…

 • Gävleborg

  Brita Danielsdotter, Bjuråker 1724

  Extrakt av häradsrättens protokoll hållit i Bjuråker den 16 december 1724.   Både genom konsistoriet i Härnösand genom dess brev den 26 augusti 1724 och kyrkoherden Steckzenius brev daterat den 26 september, med Brita Danielsdotters från Indals socken i Medelpad,…

 • Gävleborg

  Den knappa årsväxten i Norrbo 1722

  1722 var en tämlig blid vinter och knappt någon köld, men sommaren därpå var åter en svår röta och mycket regn, så de knappt kunde bärga årsväxten, då både hö och säg tog stor skada. Samma år den 12 maj…

 • Gävleborg

  Pigan Karin Eriksdotter, Bjuråker 1721

  Kyrkoherden Olaus Olai Nauclerus i Delsbo, begärde upplysning i ett brev av den 8 oktober 1721 till Domkapitlet i Uppsala, om pigan Karin Eriksdotter i Avholm och Bjuråkers socken, fick tillträda i äktenskap med Hans Jonsson Kåsse i Lia. För…

 • Gävleborg

  Klockaren Erik Olofsson, Harmånger 1721

  Under hållna uppbördsstämningen har bönderna vid de avbrända hemmanen vägrat att betala mantalspenningar, kontribution (särsk. skatt till kronan) och frändhjälp för deras drängar och pigor, och det efter de senares påstående, men dessa tjänar för sin lön, den de inte…

 • Västernorrland

  Brända hemman i södra Ångermanland 1721

  Förteckning på de hemman eller rökar i följande socknar som fienden brände ner förra sommaren i södra Ångermaland. Säbrå 64 rökar, Stigsjö 6, Häggdånger 39 och Härnö 14. Dessa socknar avbrände annandag och tredjedag Pingst. Gudmundrå 20, Högsjö 41, Nora…

 • Västernorrland

  Härnösands stad 1721, del 2

  Ett flertal balter och tyskar från de forna svenska östersjöprovinserna hade efter tjänstgöring som officerare i svenska armen tillfångatagits och övergått i tsarens tjänst. De kunde därför tala i vart fall hjälplig svenska. Ett antal tagna fångar befann sig vid…

 • Gävleborg

  Ryssens skövling i Tuna 1721

  Eder Excellens, är undertecknade fattige skattedragare föranlåten att besvära. Föredragandes ödmjukast, hur den grymma fienden ryssen vid sitt hastiga infall uti Hudiksvalls stad 1721, där de skövlade och ruinerade, även i vår by som endast ligger 1/8 mil från staden,…

 • Västernorrland

  Härnösands stad 1721

  Såsom skrivelsen av den 27 oktober åstundar med pålitlig säkerhet blir underrättat om dag och datum, förra sommaren, när staden eldhärjades av fienden, och vilka hus tillika kyrkan, rådhuset, skolan etc. är uppbrända eller förskonade. Alltså kommer här ett hörsamt…

 • Gävleborg

  Ryssarna i Söderhamn 1721

  Angående branden i staden under våren 1721, berättades att fienden antände staden om natten mellan den 20 och 21 maj strax efter midnatt. I samband med branden blev följande hus nedbrända: den gamla träkyrkan, rådhuset, bägge prästgårdarna, skolan och 2…

 • Jämtland

  Länsmannen Olof Pålsson, Hogdal 1721

  Kgl. Rättens resolution på insända rannsakning och dom vid ordinarie tingen med allmogen av Färila och Ljusdals tingslagar i mars och november nästförleden år, med tingsrättens fällda dom den 19 november över länsmannen i Hogdals socken, Olof Pålsson. Han har…

 • Gävleborg

  Erik Andersson, Hedesunda 1721

  Kgl. Rättens resolution på insända rannsakning och dom vid ordinarie ting med allmogen av Hedesunda, Årsunda och Färnebo socknar, den 16 januari och 26 oktober förlidit år, över Erik Andersson i Backa, vilken under äktenskapslöfte med Sigrid Jonsdotter i Ullanda…

 • Gävleborg

  Soldaten Samuel Johansson, Bjuråker 1655

  Samma dag ställdes för Rätten en soldat Samuel Johansson, född i Viggeby och Vårfrukyrka socken vid Enköping, vilken för 2 år sedan lät sig här utleja till soldat av Erik Persson i Stråsjö. Han blev nu anklagad av Olof Persson…

 • Gävleborg

  Löjtnanten Lars Larsson, Forsa 1655

  Löjtnanten Lars Larsson i Smedsgården, har offentligen skällt en nämndeman, Anders Andersson i Långbyn, för en gårdstjuv, som Nils Hansson i Frägsta och Mårten Jonsson i Rogsta vittnade, vilket han inte kunde neka till. Och han stod ännu på sig,…

 • Gävleborg

  Borgaren Olof Nilsson Book, Gävle 1655

  Kom för Rätten tullskrivaren Andreas Bergius och beklagade sig över en stadens borgare, Olof Nilsson Book, vilken har överfallit honom och illa skamfärat (vanärat) med en kniv då han tillika med de andra tullknektarna gick att beställa sina värv och…