Sergeant Reinhold Krister Lood, Bollnäs 1735

En vid ordinarie tinget med Alfta och Ovanåkers socknar hållen insänd rannsakning jämte tingsrättens den 16 oktober fällda utslag över sergeanten vid Hälsinge regemente, ädel och välbördig Reinhold Krister Lode som för enkelt hor med kvinnspersonen Margareta Jönsdotter är till följe av Kgl. Majt:s straffordning av år 1653 fälld till 80 daler silvermynts böter, samt att stå tre söndagars kyrkoplikt men som Lode ej förmår att betala de honom ålagda böter, har tingsrätten till Kgl. HR hemställt med vad kroppsplikt han i det stället beläggas.

Kgl. HR har den insända rannsakningen gjort sig underrättad, och alldenstund det befanns att Lode med kvinnspersonen Margareta Jönsdotter enkelt hor begått och ej förmår erlägga de honom ådömda böter 80 daler silvermynt.

Fördenskull och i anledning av Kgl. Majt:s nådige rescript av den 19 november 1725 skall Lode istället plikta med 14 dagars fängelse vid vatten och bröd och sedan undergå 3 söndagars kyrkoplikt.

Stockholm den 9 december 1735.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 547.