Sjul och Lars Jonsson, Färila 1652

En dom ifrån Färila socken över Sjul Jonsson och Lars Jonsson i Kalvsäter som har stulit något älgkött och en ung älgshud av tre finnar, Staffan Persson, Lars Bertilsson och Lars Eskilsson, vilket de har fällt under förbudstiden.

Och därför har finnarna pliktat som av Tingsrannsakningen vidare är att se.

Resolution:

Sjul och Lars skall ge till kronofogden så mycket de har stulit och böta sedan tredubbelt så mycket tjuvnaden kommer att värderas för.

Har de inte att böta med, då slås de i järn och arbeta för sitt brott.

Finns ej arbete, då skall de löpa 2 gatlopp vardera.

Stockholm den 6 februari 1652.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 108.