Förlovade soldaten Per Dalkarl, Ljusdal 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Färila, Hogdals och Ljusdal socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över förlovade soldaten Per Dalkarl, som blivit anklagad för tjuveri. Kgl Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen att förlovade soldaten Per Dalkarl tidigare har pliktat 2...

Levnadsöden i mellersta Norrland!

Trevligt att du hittade hit till lokalhistoriska sida om befolkningen i våra tre län - Gävleborgs (X), Västernorrlands (Y) och Jämtlands län (Z). Jag har ett stort intresse för lolkalhistoria och människorna som levde i våra bygder och vad de har att berätta för oss. Det här är deras historia som har varit bortglömda sedan länge som jag vill lyfta fram i dagens ljus. Avskrifterna är till största delen hämtad från Svea Hovrätts förkunnade domar där jag har "moderniserat" stavningen, men även andra intressanta källor som jag tycker är intressant att lyfta fram. Ingressen i varje mål har jag inte tagit med tanke på den långa inledningen innan själva målets beskrivning. Jag skriver inte helt källtroget med dess stavning men innehållet är dock den samma för att få en lättare läsning. Det är inte bara berättelser om personer som har stått inför skranket. Även lokala och andra intressanta händelser finns med. Givetvis är källan angiven om du föredrar originaltexten i sin helhet. [WPSM_SERVICEBOX id=3088] Med mina avskrifter vill jag förmedla intresset för domboksforskning och lokalhistoria, och jag hoppas att kunna inspirera er som funderar på att ta steget vidare i din släktforskning. Kanske hittar du just din anfader eller anmoder här och eller ditt intresse från din hembygd. Låt mig gärna veta vad du tycker om hemsidan - "Från läsarkretsen". Jag hoppas att du gillar min hemsida och den finns även på Facebook. Har du tips på intressanta händelser eller behöver du läshjälp? Kontakta mig här. Trevlig läsning!

Find out more

Husmannen Per Olofsson, Bjuråker 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Delsbo, Bjuråker och Norrbo socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över husmannen Per Olofsson i Ramsjö, Bjuråker socken, som blivit anklagad för tjuveri. Kgl Rätten befinner...

Drängen Per Persson, Hamrånge 1733

Svea Hovrätts resolution på en hållen och insänd rannsakning uti Hamrånge socken den 8:e augusti över drängen Per Persson i Wij, vilken är dömd till döden för tidelag med ett sto efter Guds lag. Kgl. Hovrätten har låtit...

Änkan Greta Eriksdotter, Grundsunda 1830

Änkan Greta Eriksdotter (1807) i Gideåmark hade till detta ting låtit instämma torparen Johan Nordvall i Dombäck och hans förpliktande att utgiva den fisk han på grund av överenskommelse med Greta Eriksdotter, men...

Urmakaren Jakob Blomberg Gävle, 1786

Vid Kämnärsrätten i Gävle börjad och av Rådhusrätten fulländad rannsakning den 21 juni fällda utslag över urmakaren Jakob Blomberg, vilken för det han Påskdagen förra året varit full i kyrkan och åstadkom förargelse...

Nils Elias Hägglund, Trehörningsjö 1896

Fredagen den 15 dennes på afto­nen tog sig en arbetare Nils Elias Hägglund det orådet före, att hos bonden Johan Ersson i Trehörningsjö göra en farlig hemgång, i det han kom inru­sande i köket, siktande med ett...

Drängen Anders Andersson Starck, Mo 1736

Svea Hovrätts resolution uppå drängen Anders Andersson Starck i Mo, däröver anförda besvär att Söderala Härads tingsrätt genom resolution av den 29 oktober förledet år, dömt honom såsom skulle han plägat otuktigt...

Bonden Johan Kristoffersson, Resele 1728

En vid ordinarie tinget insänd rannsakning och dom med allmogen av Sollefteå tingslag den 25 oktober över bonden Johan Kristoffersson, vilken sin granne Erik Nilsson vid det han tillika med honom skolat skjuta en björn...