Soldaten Anders Björsson och Per Larsson, Bjuråker 1655

Rannsakades om ett slagsmål som emellan en soldat Anders Björsson och hans värd Per Larsson i Mellanbyn och Bjuråkers socken, sistförliden utskrivningen passerade, uti vilket Per Larsson blivit besvärad.

Han blev slagen blå och blodig hos hustru Margreta, Jon Ruuts dotter, där till soldaten svarade, Per själv var orsaken, i det han först slog honom en örfil, så att bloden gick ut genom näsan, och i det samma tog Per soldaten i armen, till dess de kom till dörrgåtan (dörrposten), där soldaten slog emot och slog bonden i golvet, spjärnades honom i ansiktet, så att han var både blå och blodig.

Allt skedde inne hos hustru Margreta, vilket slagsmål hon och Olof Perssons hustru, Brita, efter ed och Lagbok vittnade så passerat vara.

Detta blev sålunda resolverat och dömt av Rätten.

Först skall Per Larsson böta för pust och blodvite efter det 9 och 12 kap. i sårmålabalken med vilja, penningar för pust 6 marker, för blodvite 12 marker och Anders Björsson skall böta för två pustar, 12 marker blånad och blodvite 12 marker. Allt efter ovannämnda kapitel.

Sundsvalls rådhusrätt 24 januari 1655.

Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3136 (1654-1655) Bild 600 / sid 49.