Soldaterna Petter Granlund och David Lindgren, Bollnäs 1736

Vid ordinarie ting med Bollnäs socken och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grewesmöhler insänd rannsakning med tingsrättens den 13 oktober fälld dom över soldaten Petter Granlund och avskedade soldaten David Lindgren, av vilka den förre övertalat den senare, att hugga av Granlund ena stortån på det han skulle frigiven från krigstjänsten, varför tingsrätten efter Kgl. förordningen av den 9 december 1717, dömt Granlund och Lindgren att straffas med 15 par spö, Stockholm den 20 Februari 1736.

Kgl. HR. har befunnit på vilket sätt som soldaten Granlund övertalat Lindgren att hugga av honom stortån på dess högra fot, att därigenom kunna bli frigiven från krigstjänsten.

Vilket på det sätt är verkställt, att då Granlund och Lindgren, åtta dagar för påsk förra året huggit ved tillsammans i skogen, så har Granlund, sedan han gett Lindgren en sup brännvin och anmodat honom att hugga av tån, satt foten på en stubbe, då Lindgren med Granlunds yxa huggit av honom stortån i ledgången, vilket de i till en början berättat vara hänt av våda, men sedan inför tingsrätten att det skett med vilje för att Granlund skulle slippa krigstjänsten.

Dock har han vid den senare hållna generalmönstringen inte blivit kasserad men Lindgren är fri från krigstjänsten för sjukdom, vilket Kgl. HR tagit i övervägande och eftersom Granlund hade en sådan våldsam avsikt att bli oduglig till krigstjänsten på sin egen kropp genom Lindgren låtit förövas, vilken senare således uti själva gärningen är lika delaktig.

Fördenskull och till följd av Kgl. Majt:s brev den 11 innevarande månad skall Granlund och Lindgren vardera plikta med åtta dagars fängelse med vatten och bröd. Actum et Supra uppå den Kgl. HR:s vägnar.

Att de uti Kgl. HR:s resolution nämnde soldater har uti slottsarresten från den 16 och till den 24 mars utstått dess ålagda plikter på vatten och bröd.

Attesteras Gävle slott d. 24 mars 1736.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25, sid. 56.