Jämtland

Sprit, dans och självmord, 1911

Ett upprörande drama utspelades i natten mot söndagen på en danstillställning i Hökbäck, Lit. Före danstillställningen hade några ynglingar, däribland 17-årige smideslärlingen Gottfrid Sjöblom från Östersund, förtärt sprit så att de blivit berusade.

På natten kom Sjöblom till balen, där han råkade i gräl med en person, som gav honom ett par danska skallar.

Grälet fortsattes ute på gården, där Sjöblom blev kullkastad av sin motståndare och blev då så uppretad att han drog fram en revolver och sade att kan skulle skjuta den första som närmade sig och sedan sig själv.

Efter ett skott som han riktade mot ena stugväggen men vilket erhöll annan riktning, därigenom att en av kamraterna fattade hans arm, riktade han revolvern mot sig själv, fyrade av och föll död till marken.

Skottet träffade i högra tinningen. Sjöblom har något mer än ett år varit anställd som smideslärling i Lit.

Nya Norrland 25 mars 1911.